Životopis svaté Marie Goretti

Saint_Maria_Goretti- kresbaMarie Goretti

patronka čistého srdce

Narodila se 16.10.1890 v obci Corinaldu v Itálii. Její rodina se kvůli chudobě musela dvakrát stěhovat. Na močálovitých pozemcích Farriere di Conca u Nettuna pracovali od roku 1899. Po smrti otce (1900) konala Marie Goretti domácí práce a pečovala o mladší sourozence, aby se matka mohla věnovat práci na poli. V jednom dome s nimi bydlel vdovec Serenelli se svým synem Alessandrem. Tento mladík se ji několikrát pokoušel přinutit, aby mu byla po vůli. Když odmítla, pobodal ji nožem (5.7.1902), takže následujícího dne zemřela v nemocnici v Nettunu.

Před smrtí svému vrahovi odpustila: „Pro lásku k Ježíši jsem mu odpustila a chci, aby se mnou byl v ráji.“ On sám po odpykání trestu ve vezení zacal žít novým životem jako pomocník v jedné kapucínské ošetrovne. Její matka i Alessandro byli prítomni na svatorecení Marie v roce 1950.

 

Podrobnější životopis: na catholica – na wikipedii – audio na Proglase – knižně

Modlitba na přímluvu sv. Marie Goretti

Oficiální modlitba

 

Svatá Marie Goretti, která jsi posilněna Boží milosti neváhala dokonce ve věku 12 let prolit svou krev

a obětovat svůj život na obranu panenské čistoty,

shlédni milostivě na nešťastnou lidskou rasu, která bloudí daleko od cesty věčného života.

Uč nás všechny, obzvláště mladé, abychom s odvahou a ochotou se pro lásku Ježíše vyhýbali všemu,

co Ho zraňuje nebo poskvrňuje naši duši hříchem.

Vypros nám od našeho Pána vítězství v pokušení, útěchu v soužení života a milost ………,

o kterou s upřímnosti prosíme tebe, abychom jednoho dne se radovali s tebou v nepomíjející slávě Nebe.

Amen

 

 

Modlitba vyrytá na oltáři poutního místa NevzdámTo

 

Ježíši, na přímluvu sv. Marie Goretti (1890-1902), mučednice čistoty,

prosím, ať ze všeho nejvíce toužím mít čisté srdce, neboť takoví uzří Boha. (Mt 5,8)

Dej, abych nereptal, (srov. 1 Kor 10,10)
ale v důvěře se Ti svěřoval s mými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. (2 Kor 12,9)

Ať jsem člověk žijící z modlitby, neboť se píše:

„Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ (Gal 5,13-16)

Dej, ať usiluji žít zdrženlivě, nevstoupím-li do manželství. (1 Kor 7,9),
Ať sílu sexuality přetvářím v dobro naplňující se v zodpovědném otcovství (mateřství). Ať v řeči těla vnímám, že méně je často více.

Ty, které si zamiluji, ať vnímám jako odlesk Boží slávy, (Žid 1,3) přispívám k jejich oslavení

a povzbuzuji sebe i druhé, jak nás vyzývá sv. Pavel: „Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!“ (1 Kor 16,12)

Nauč mě statečnosti, abych raději připustil svou smrt než hřích, který ubližuje.

Informace o poutním místě Nevzdám To

Nevzdám To

Čisté vztahy, krásná rodina, Nebe

Dnes pod nálepkou „křesťan“ se schovává kdokoli. Chceme mít svou identitu křesťana naplno.

Jsme mládež, která chce žít ideál čistých vztahů v síle jména Ježíš. Místem našeho úmyslu žít předmanželskou čistotu a život bez hříchu se stalo v roce 2013 návrší nad obcí Chlebovice. Věděli jsme, že potřebujeme:

 • SVÉ MÍSTO: poutní místo NevzdámTo
 • SPOLEČENSTVÍ: mladí toužící po čistých vztazích
 • PŘÍMLUVKYNĚ: Marie Goretti
 • MODLITBA: záleží na každém

Mimo soukromé návštěvy se scházíme se každoročně na pouti mladých na našem místě první sobotu v květnu.

Lokalita poutního místa

Palkovické hůrky 50m od rozhledny Panorama. Místo nad obcí Chlebovice vévodí 12 metrový kříž a socha sv. Marie Goretti (GPS: 49°39’0.141″N, 18°16’17.490″E). Mapa na www.mapy.cz

Přístupové cesty:

mapa

Společenství mládeže čistého srdce NevzdámTo

m2_cbSpolečenství je otevřené všem

Členem se může stát každý, kdo splňuje toto:

 • chce žít myšlenku čistého srdce, odstraňovat hřích ze svého srdce
 • modlí se, aby miloval více Ježíše
 • donese kamínek pocházející z jeho místa bydlení

Co získáš:

 • jasně vymezenou identitu – kdo jsem – křesťan s touhou čistého srdce a vědomí, že nás je víc
 • bude za vás odsloužena mše svatá dvakrát za rok
 • na tomto místě máš svůj další domov
 • v případě potřeby můžeš využít pomoci kněze,nebo mladých (viz mládež Místek, Kdo jsme?)

Společná modlitba

Čtvrthodinová společná modlitba týdně

Každou neděli mezi 20 a 21 hodinou se modlíme 15 minut každý svým způsobem na svém místě

Cílem modlitby je společný boj o lásku ve svém srdci a o vítězství lásky ve světě:

 • za odstranění zla z mého srdce a větší lásku k Ježíši; totéž pro mladé lidi kolem mne
 • za mír v zemích zmítaných válkou, za uprchlíky
 • za lidi zneužívané a za ty, kteří je zneužívají
 • za úctu k životu a k institutu rodiny

Můžeš se přihlásit závazně zde.

SMS ZPRÁVA: Přihlášeným členům společné modlitby bude zasíláno povzbuzení v neděli na večer.

Společenství čistých srdcí – SČS – externí aktivita

Společenství čistých srdcí  sdružuje mladé lidi zavázané slibem, že budou usilovat o ideál čistého srdce. Vnějším znamením je prsten.

Zájemci  mohou zde požádat o konzultaci vstupu nebo o samotný vstup do SČS.

Modlíme se za …

Čtvrthodinová společná modlitba týdně

Každou neděli mezi 20 a 21 hodinou se modlíme 15 minut každý svým způsobem na svém místě

Cílem modlitby je společný boj o lásku ve svém srdci a o vítězství lásky ve světě:

 • za odstranění zla z mého srdce a větší lásku k Ježíši; totéž pro mladé lidi kolem mne
 • za mír v zemích zmítaných válkou, za uprchlíky
 • za lidi zneužívané a za ty, kteří je zneužívají
 • za úctu k životu a k institutu rodiny

Můžeš se přihlásit závazně zde.

SMS ZPRÁVA: Přihlášeným členům společné modlitby bude zasíláno povzbuzení v neděli na večer

Podporujeme …

Bojujeme o lásku v druhých

Snažíme se pomoci, těm, kteří jsou zranění hříchem proti lidskosti:   ♥   Přispíváme měsíčně stejným dílem deseti organizacím tišící bolest světa . Do tohoto portfolia může přispět kdokoli, kdo nenachází čas si vytvořit vlastní portfolio obdarovaných. Číslo transparentního účtu: 2700775287/2010   ♥   Spolupracuje s těmito organizacemi:  

Nespravedlnost

 • Amnesty International – podpora ukončena s důvodu propagace LGBT na roveň manželství; včetně adopce dětí těmito páry a tím popírání práva dítěte na otce i matku. Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit.
 • CSI - modlitbouKřesťanská mezinárodní solidarita CSI byla založena v roce 1977 na podporu pronásledovaných křesťanů. Facebook CSI
 • Člověk v tísni Od roku 1992 pomáhá v krizových oblastech a podporuje dodržování lidských práv. Zaměřuje se na humanitární pomoc, rozvojovou spolupráci, podporu lidských práv a programy sociální integrace. Facebook Člověk v tísni

Podpora rodiny, život

 • CitizenGo – lze se zapojit podpisem petice Komunita aktivních občanů bránící a podporující život, rodinu a svobodu. Hlavním nástrojem jsou elektronické petice. Stránky jsou v sedmi jazycích mimo češtinu. Sídlo organizace je v Madridu. Twitter CitizenGo
 • VORP Skupina rodičů, jenž nechce mlčet proti věcem, které jsou v rozporu s jejich svědomím, jako například povinná sexuální výchova ve školách.
 • Fond ohrožených dětí - Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, podpora těhotným matkám, osvěta, legislativa.
 • UNICEF (Dětský fond OSN)podpora ukončena  z důvodu přiznávání "práva" adopce dětí osobám LGBT, nehledě na právo a ochranu dítěte být vychováván v rodině, kde je otec i matka. 
 • Hnutí pro život – modlitbou za nejmenší, šíření informací, účast na Pochodu pro život Spolek, který má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany.

Proti obchodu s lidmi

 • LaStrada La Strada ČR je jedinou specializovanou organizací, která se v rámci ČR výhradně věnuje poskytování pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám.
 • Bakhita Společnost je nezisková organizace, zaměřená na pomoc lidem, rodinám a komunitám na cestě od různých forem moderního otroctví, k životu v plnosti a svobodě, respektující jedinečnou důstojnost a hodnotu každého člověka.
 • Projekt Šance Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí…
 • Magdala Projekt Magdala zajišťuje krizovou a komplexní následnou pomoc těm, kdo zažili domácí násilí a obchodování s lidmi (nucenou prostituci či nucenou práci).
 • Fair Trade – lze podpořit nákupem výrobků Fair trade je spravedlivý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy. Nakoupit tyto výrobky můžete zde.

Pomoc potřebným, podpora víry

 • Charita Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi.
 • Likvidace lepry LL má za primární cíl pomáhat léčit infekční choroby (lepra, tuberkulóza) ve třetím světě.
 • Papežské misijní dílo Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti, hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování, podporuje a povzbuzuje četná povolání v místních komunitách.
 • Komunita Sant’Egidio Veřejné sdružení laiků v církvi zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. V naší zemi působí v Praze, Brně a Olomouci.